fbpx


Body transformation PROGRAM

Program pro všechny klienty, kteří chtějí dosáhnout postavy snů. V body transformation programu nastavíme plán, který budete schopni dodržovat a dosáhnout tak svojich cílů i během hektického osobního života. Během celého procesu budeme vaši pravou rukou co vás povede a se vším vám poradí. V programu zahrnujeme zdravotní limitace klientů na kterých pracujeme i během transformace a postupně je odstraňujeme

Body Transformation obsahuje

Individuální tréninkový program

Individuálně vytvořený tréninkový program pro klienty, pomocí nejefektivnějších metod k dosažení výsledků v nejrychlejším možném čase

Kinetic testing

Testování nerovností svalového aparátu. Na základě testování vyhodnocujeme postupy v tréninku, volby cviků do tréninkového programu. Velice rychle tak odstraníme slabiny našich klientů a zlepšíme jejich celkový pohyb

Měření kožních řas

Z vědecké literatury a klinických zkušeností je dobře známo, že hormony určují, kde lidé ukládají tělesný tuk. Tato skutečnost a pochopení toho, jak se hormony chovají, můžete zavést správné zásahy ve stravování a doplňky stravy, abyste toto chybné hormonální chování napravili a dosáhli požadovaného úbytku tuku, o který usilujete.

Osobní konzultace

Konzultace vedeme pravidelně před zahájením nové tréninkové fáze kde klientům zprostředkujeme jejich výsledky za uplynulou fázi. Následně společně stanovujeme další kroky, aby výsledky byli dosaženy kontinuálně

IMG_6678

Privátní tréninkové centrum a osobní tréninky

Z každého tréninku vytěžujeme maximum, máme k dispozici ty nejlepší nástroje pro silový trénink vůbec. Všechny tréninky trvají 60 minut a jsou pod dohledem našeho profesionálního týmu

3D Scan

Pro dokonalé monitorování vašich výsledků, nejen že klientům podáme celkovou analýzu z měření kožních řas. Dále také před zahájením a dokončením transformace provádíme 3D scan celkové kompozice těla

Efektivní stravovací postupy

S klienty pracujeme pomocí nejefektivnějších postupů jak rychle dosáhnout jejich cílů. Stanovíme vám individuální stravovací i suplementační protokoly. Zároveň reálně určíme čas za jak dlouho jste schopni výsledků, které si představujete schopni dosáhnout